Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

luni, 28 noiembrie 2011

Ziua Naţională

Înainte de Ziua Naţională a României, în şcoala noastră s-a desfăşurat o activitate pe tema unirii. Prof. de istorie Moraru Daniela a prezentat copiilor un material referitor la marele eveniment de la 1 decembrie 1918.


Foto de Adrian Chiorescu

joi, 24 noiembrie 2011

Întâlnirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor

Astăzi a avut loc în cancelaria şcolii întâlnirea Comitetului reprezentativ al părinţilor.
Doamna director, prof. Paraschiva Mîrza-Leşan a prezentat raportul de activitate al şcolii, iar prof. Veronica Bantaş şi Colotilă Anca au prezentat raportul financiar al fondului CRP.
În final, prof. Doina Steva şi Adrian Chiorescu au diseminat informaţiile referitoare la cel mai nou proiect de parteneriat multilateral Comenius în care şcoala noastră este partener şi anume "Cetăţenie şi egalitate. Rolul femeii în societatea europeană după 1900".

Foto de Adrian Chiorescu

"Ziua porţilor deschise"

Astăzi, 23 nov. 2011, şcoala noastră a fost deschisă tuturor preşcolarilor şi părinţilor acestora care au dorit să ne viziteze. Activitatea "Ziua porţilor deschise", parte a proiectului de voluntariat "Speranţa", a servit şi în acest an comunităţii locale, cetăţenilor din cartier care au obţinut informaţii utile despre înscrierea preşcolarilor la şcoală şi mai ales au putut vedea cum se desfăşoară procesul instructiv-educativ. Activitatea a fost susţinută de cadre didactice voluntare dedicate, care îşi aduc contribuţia la acest proiect: director, prof. Mîrza Leşan Praschiva, prof. Orghici Crăciun Simona, logoped Popovici Raluca, prof. Manole Maricica, prof. Bantaş Veronica, instit. Popa Violeta, ing. Chiorescu Adrian şi psih. Bârlădeanu Corina, coordonatorul proiectului.


Foto de Adrian Chiorescu

marți, 22 noiembrie 2011

Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, 21.11.2011

Teme: cetăţenie, egalitate între sexe,discriminare

Dezbateri interactive cu elevii privind drepturile civile, politice, sociale, economice şi culturale, cu accent pe drepturile persoanelor la identitate şi cetăţenie, egalitate între fete şi băieţi şi nediscriminare.
O poveste cunoscută de elevi ”Cenuşăreasa” cu personaje modificate (băieţii devin fete, fetele devin băieţi) a fost punctul de plecare al dezbaterilor privind stereotipurile legate de gen.
Elevii recunosc în povestea citită şi în viaţa de zi cu zi, rolul stereotipurilor de gen şi discută rolul fiecărui gen; enumeră trăsăturile şi activităţile tipice pentru fete şi băieţi, atitudinile, comportamentele, caracteristicile neobişnuite de gen pe care le reprezină.
Copiii descoperă că, există conexiuni între stereotipurile de gen şi drepturile persoanelor de a nu fii discriminate.
Exemplele de discriminare sunt explicate de copiii în funcţie de tradiţii şi alte naţionalităţi din spaţiul extraeuropean.

Coordonator Steva Doina
Foto de Adrian Chiorescu

duminică, 20 noiembrie 2011

Întâlnirea Cercului Metodic nr. 3 al Consilierilor Educativi

Sâmbătă, 19.11.2011, la Şcoala “Elena Cuza” Iaşi a avut loc Întâlnirea Cercului Metodic nr. 3 al Consilierilor Educativi.

Foto de Adrian Chiorescu