Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

joi, 26 ianuarie 2012

IMPORTANT - Clasa Pregătitoare

Şcoala "Elena Cuza" Iaşi  face cunoscut  faptul că   înscrierea  în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul  şcolar  2012-2013 se face în etape succesive, conform adresei Inspectoratului Şcolar  Iaşi cu nr.391/2012, după cum urmează:
  • Etapa 1 (5-16 martie 2012) - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;
  • Etapa 2 (20-27 martie 2012) - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la o altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere după repartizarea copiilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ solicitate;
  • Etapa 3 (23-25 aprilie 2012) - sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la nicio etapă de înscriere şi, în această etapă, solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;
  • Etapa 4 (2-9 mai 2012) - este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost înmatriculați, din diferite motive.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
  • cerere tip eliberată de unitatea noastră şcolară
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copii BI /CI ale părinţilor
  • avizul medicului de familie care sa cuprindă vaccinările
Puteţi consulta şi descărca:


Director,
Prof. Mîrza - Leşan Paraschiva

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu