Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

luni, 26 martie 2012

IMPORTANT - Programul Euro 200

Pentru a beneficia de ajutorul financiar în vederea achiziţionării unui calculator conform Legii 269/2004, elevii care provin din familii în care venitul brut pe membru sub 150 LEI se vor adresa secretariatului şcolii.

Cererea tip care se va ridica de la secretariat (sau se va tipări faţă verso din anexe) va fi însoţită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitatate al părintelui / ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, alşe celorlalţi membri ai familiei;

c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ / unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi / surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;

f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I;

g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I;

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Solicitanţii vor depune cererile şi documentele anexate la secretariatul şcolii în perioada 2 - 21 aprilie 2012. 

Anexe:

sâmbătă, 24 martie 2012

Concursul "Artă, Tehnică, Natură"


Un echipaj al şcolii noastre, a participat astăzi, 24 martie 2012, la Concursul Naţional: ,,Artă, tehnică, natură”, ediţia a IVa, desfăşurat la Şcoala ,,Ion Neculce”Iaşi, din echipaj făcând parte Arhip Bianca, clasa aVaA, Foltic Marius, clasa a VIaA şi Sandu Teona, clasa a VIIaB.Aceştia au obţinut fiecare diplome şi Premiul II pentru echipa şcolii, îndrumaţi de d-na prof. Cecilia Velnic.

Prof. Cecilia Velnic

vineri, 23 martie 2012

marți, 20 martie 2012

20 martie - Ziua Internaţională a Francofoniei

Astazi sarbatorim Ziua Internationala a Francofoniei - 20 martie. Am realizat aici, in holul scolii "Elena Cuza " Iasi, noi , elevii clasei a VII-a B o expozitie de carte si afise in limba franceza care sa marcheze aceasta sarbatoare a culturii francofone. Aceasta manifestare este o manifestare culturala nonguvernamentala, ce uneste pe toti vorbitorii de limba franceza, popoare, tari de pe toate continentele lumii. Tara noastra a intrat cu drepturi depline in aceasta organizatie in 1993 iar in anul 2006 a avut loc la Bucuresti Intalnirea la Nivel Inalt a tuturor reprezentantilor tarilor francofone de pe glob. Astfel in fiecare an pe data de 20 martie avem aceasta bucurie pe cxare o manifestam prin actiuni desfasurate in scoli, la Institutul Cultural Francez, la Universitatea "Al. I.Cuza " Iasi.

prof. Budean Carmen Ariela

vineri, 16 martie 2012

Situaţia înscrierilor la clasa I şi clasa pregătitoare după prima etapă

Pentru anul şcolar 2012-2013 în urma încheierii primei etape de înscriere au rămas disponibile pentru etapa a II-a din perioada 20-27 martie 2012, 19 locuri pentru clasa I şi niciun loc pentru clasa pregătitoare.Director,
prof. Paraschiva Mîrza-Leşan

joi, 8 martie 2012

8 Martie

Astăzi, un grup de elevi ai şcolii au oferit un moment artistic cu ocazia zilei de 8 Martie.Foto de Adrian Chiorescu

miercuri, 7 martie 2012

Daruri de martie


Ziua Femeii a fost sărbătorită la Şcoala Elena Cuza Iaşi printr-o activitate de tip atelier de lucru, „Daruri de martie”, în cadrul proiectului SNAC/educativ „Speranţa”, coordonat de psih. şcolar Corina Bârlădeanu. Activitatea s-a derulat în parteneriat cu elevii Grupului Şcolar Vasile Pavelcu Iaşi şi cu elevi de la Şcoala Specială Constantin Păunescu Iaşi care şi-au dovedit abilităţile practice în realizarea felicitărilor pentru doamne şi domnişoare. Elevii celor trei şcoli au interacţionat nu doar în cadrul atelierului de lucru, ci şi după activitate, gazdele invitând oaspeţii la un dulce binemeritat. O parte dintre produsele realizate au fost expuse în holul cancelariei Şcolii Elena Cuza Iaşi, iar o altă parte au fost oferite cadrelor didactice ale şcolii. 
Ca mai toate activităţile din proiectul „Speranţa” şi aceasta s-a realizat cu sprijinul direcţiunii celor trei unităţi implicate, dar mai ales prin dăruirea cadrelor didactice voluntare, dispuse întotdeauna să ofere încredere, înţelegere, iubire, efort şi mai ales timp în plus pentru a scoate tot ce-i mai frumos din mâinile elevilor.

prof. Corina-Roxana Bârlădeanu

Foto de Adrian Chiorescu

Planul de şcolarizare la clasele I şi pregătitoare

Şcoala "Elena Cuza" Iaşi vă face cunoscut faptul că a pentru anul şcolar 2012-2013 are aprobat prin Planul de şcolarizare un număr de 3 clase I (75 de elevi) şi 2 clase pregătitoare (50 de elevi).

NOTĂ:  
În cazul în care numărul elevilor înscrişi depăşeşte numărul planificat, elevii din afara circumscripţiei şcolare vor fi selectaţi după următoarele criterii de departajare stabilite în Consiliul de Administraţie al şcolii:
- distanţa la care se află domiciliul faţă de instituţia şcolară
- apropierea locului de muncă al părinţilor de instituţia şcolară.

Director,
prof. Paraschiva Mîrza-Leşan

marți, 6 martie 2012

"Prietenie în lumina credinţei"

În perioada 5-6 martie 2012, parteneriatul educaţional dintre Şcoala „Elena Cuza" Iaşi şi Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu" Reghin s-a întărit prin desfăşurarea unor activităţi foarte apreciate de gazdele reghinene. Într-o atmosferă de sărbătoare, profesoarele Daniela Friciu şi Fulvia Horobeţ au realizat prezentări multimedia ale proiectului interjudeţean „Prietenie în lumina credinţei". Proiectul este un auxiliar foarte util şi eficient pentru proiectele platformă „ Micul Apostol" (coordonat de prof. Daniela Friciu/pr. Ilie Damian) şi „ Îngeri în primăvară" (coordonat de prof. Fulvia Horobeţ, Adrian Chiorescu/pr. Mihai Ciocan). Asistenţa a fost formată din colegi profesori ai şcolii reghinene, preoţi, multe oficialităţi ale municipiului. Invitatul special, preotul profesor doctor Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, a încântat distinsa audienţă cu cuvintele sale pline de har şi rostite cu toată dragostea în Hristos.

Evenimentul a fost mediatizat de Cotidianul Naţional "Lumina" şi de Radio Trinitas.


prof. Fulvia Horobeţ

luni, 5 martie 2012

Programul înscrierilor pentru Grupa pregătitoare şi Clasa I-a


Programul înscrierilor pentru 
Grupa pregătitoare şi Clasa I-a

Etapa I


În perioada 5 – 16 martie 2012, înscrierile se fac zilnic între orele 800 – 1600 la secretariatul şcolii.Director,
Prof. Paraschiva Mîrza-Leşan

vineri, 2 martie 2012

Vizită la Târgul Internaţional de carte

Informare, bucurie, relaxare la Târgul Internaţional de carte, Sala Polivalentă Iaşi – clasa A V-a A

Prof. Violeta Bogdan

joi, 1 martie 2012

Parteneriat Şcoală - Poliţie locală

În cadrul unui Protocol încheiat cu Poliţia Locală Iaşi, s-au desfăşurat activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile. Reprezentanţi ai acestei autorităţi au vorbit elevilor despre pericolul comiterii actelor de violenţă la clasă cât şi în şcoală, despre stingerea unui conflict fără folosirea violenţei, cât si despre importanţa denunţării faptelor antisociale la Poliţie.
Totodată, organele de ordine au transmis elevilor că trebuie să adopte un comportament prosocial, care înseamnă respectarea normelor şi a valorilor sociale, precum şi a legilor. 
Poliţia poate ajuta copiii ameninţaţi de violenţă, atât la şcoală, cât şi în familie, şi poate lua măsuri în vederea reducerii acestor riscuri.

Nona Tudosă, 
reprezentant Poliţia Locală Iaşi

Foto de Adrian Chiorescu