Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

luni, 2 aprilie 2012

Organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru Ocuparea Posturilor/Catedrelor Declarate Vacante/Rezervate în Unităţile de Învăţământ preuniversitar arondate Centrului nr. 10 - Şcoala "Elena Cuza" Iaşi

Unităţi şcolare arondate Centrului nr. 10 - Şcoala "Elena Cuza" Iaşi:
 • SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA", IASI 
 • SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", IASI
 • SCOALA GIMNAZIALA "PETRU PONI", IASI 
 • SCOALA GIMNAZIALA, LETCANI
 • SCOALA GIMNAZIALA, VALEA LUPULUI 
 • SCOALA GIMNAZIALA, HADIMBU

Lista Posturilor/Catedrelor Vacante/Rezervate din şcolile arondate Centrului nr. 10

Programul de înscriere în perioada 02-12 aprilie 2012:
 • săptămâna 2-6 aprilie, între orele 13-16
 • săptămâna 9-12 aprilie, între orele 09-12

Acte necesare pentru înscriere:

 1. Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
 2. Copii după atestate (învățământ special etc.)/avize (culte etc.) - dacă este cazul;
 3. Copie a certificatelor de obţinere a definitivatului şi a tuturor gradelor didactice obţinute (dacă este cazul);
 4. Copie după adeverinţa care atestă nota obţinută la concursul 2010 / concursul 2011;
 5. Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
 6. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul;
 7. Adeverinţa de vechime în învăţământ;
 8. Acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 9. Copie de pe cartea de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 10. Avizul medical din care să rezulte că sunteţi apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 11. Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşuraţi activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu aţi fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, că nu deţineţi alt loc de muncă şi că în perioada angajării pe perioadă determinată în învăţământ nu veţi primi ajutor de şomaj.

Ataşăm şi modelele de cerere şi fişă de înscriere la concurs pe care le puteţi lista şi completa:

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la Şcoala "Elena Cuza" Iaşi, Telefon: 0232-250210

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu