Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

joi, 26 iulie 2012

Examenul de Titularizare 2012

Centrul nr. 10
Şcoala "Elena Cuza" Iaşi
Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012, se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobatd prin O.M.E.C.T.S. nr. 5560/07.10.2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenul va avea loc în data de 2 august 2012 la Şcoala "Elena Cuza" Iaşi, Stradela Canta, nr. 10.
Candidaţii vor intra în săli începând cu ora 7:30 până la ora 8:30
Examenul scris va începe la ora 10:00 şi va dura 4 ore.

Candidaţii sunt obligaţi să se legitimeze cu actul de identitate.
Redactarea lucrării se va face numai cu culoarea albastră.


Director,
Prof. Paraschiva Mîrza-Leşan

luni, 23 iulie 2012

Titularizare 2012 - Validarea fişelor absolvenţilor 2012

Centrul de titularizare nr. 10
Şcoala "Elena Cuza" Iaşi.

Joi, 26 iulie 2012, între orele 9:00 - 13:00 se vor valida fişele candidaţilor absolvenţi 2012.


Director,
Prof. Paraschiva Mîrza-Leşan