Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

joi, 28 martie 2013

Ajutorul financiar în vederea achiziţionării unui calculator (Euro 200)

Pentru a beneficia de ajutorul financiar în vederea achiziţionării unui calculator conform Legii 269/2004, elevii care provin din familii în care venitul brut pe membru este sub 150 LEI, se vor adresa secretariatului şcolii.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:
 
a) cererea tip ( se va ridica de la secretariatul şcolii);
b) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
c) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, alşe celorlalţi membri ai familiei;
d) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ / unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi / surori;
e) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
f) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, din care să rezulte că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;
g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I;
h) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I;
 
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Solicitanţii vor depune cererile şi documentele anexate la secretariatul şcolii în perioada 2 - 21 aprilie 2013.

miercuri, 27 martie 2013

Zilele Francofoniei

Luna martie este dedicata Zilelor francofoniei - sarbatoare internationala , culturala a tuturor tarilor din lume, unde se vorbeste limba franceza, si a tuturor vorbitorilor de limba franceza. 
Cu aceasta ocazie, la Scoala "Elena Cuza" din Iasi, a avut loc o expozitie de carte frantuzeasca, imagini din Franta, Paris, pe care elevii scolii au vizitat-o. A fost o bucurie pentru noi toti si mai ales ca si tara noastra face parte din aceasta organizatie culturala. 
Amintim ca in anul 2006, la Bucuresti a avut loc o intalnire la nivel inalt a tuturor tarilor francofone din lume.
prof. Carmen Budean

(Foto de Adrian Chiorescu)

joi, 21 martie 2013

"O singură voce pentru dizabilitate"

Fundaţia "Star of Hope" România, parteneră a şcolii noastre în proiectul SNAC "Îngeri în primăvară", a lansat, în colaborare cu alte ONG-uri, campania de susţinere a persoanelor cu dizabilităţi (sindrom down, autism) intitulată "O singură voce pentru dizabilitate".
Elevi ai şcolii noastre, coordonaţi de prof. Fulvia Horobeţ, Adrian Chiorescu şi Gabriela Fechet au participat astăzi la marşul care s-a desfăşurat pe traseul Primăria Municipiului Iaşi - Palatul Culturii - Grădina Palas.
Evenimentul a fost popularizat de media locală.


(Foto de Adrian Chiorescu)

vineri, 15 martie 2013

"Gestul frumos exprimat virtual"

Şcoala, prin însăşi menirea ei, ne învaţă să ne dezvoltăm împreună, să fim sensibili la nevoile celorlalţi. De altfel, toate orele le desfăşurăm într-o colectivitate, la fel şi majoritatea celorlalte proiecte. Prin raportare frumoasă la ceilalţi mă descopăr şi învăţ să mă fac util, să ajut. Ora de informatică este şi ea o oră cu un caracter formativ.
"Gestul frumos exprimat virtual" a constituit o temă în cadrul Săptămânii non-violenţei în care elevii de la clasele a V-a ale şcolii s-au implicat cu mare plăcere. S-a lucrat după următorii paşi:
- crearea, în editorul grafic Paint, a unei imagini digitale compusă din două subimagini pe computere alăturate;
- colaborare în echipe în vederea selectării unei idei sugestive la tema dată;
- lucrul în echipe şi luarea deciziilor împreună, cu privire la utilizarea aceloraşi instrumente, culori, fonturi etc.;
- prezentarea lucrărilor;
- aprecierea lucrărilor realizate, ţinănd seama de: idee, strategie de lucru, aspectul final al imaginii compuse pe cele două monitoare.

prof. Adrian Chiorescu.

ARTA DE A FI BUN

Este o artă mai frumoasă decât toate, o artă care le alimentează pe celelalte, şi anume ARTA DE A FI BUN. E o încântare să fii angajat în acest domeniu al vieţii şi să reuşeşti să-ţi înregistrezi proiectele, sub această egidă.
Proiectul de voluntariat "Îngeri în primăvară" întăreşte, prin toate activităţile pe care le desfăşoară, educaţia pentru frumos, pentru nonagresivitate, dezvoltată, atât în cadrul orelor de religie, cât şi în cele de dirigenţie/consiliere. Copiii de toate vârstele, prin metode interactive, jocuri de rol, se implică în exemplificarea gesturilor colegiale, atât de importante în relaţiile interumane. În nenumărate situaţii de viaţă, ei aplică ceea ce demonstrează că ştiu să facă, adică să fie buni.

prof. Fulvia Horobeţ

Înscrierea în învățământul primar 2013

Nou!

miercuri, 13 martie 2013

Clubul părinţilor

Săptămâna 11 - 15 martie s-a intitulat „Săptămâna împotriva violenţei”. Cu acest prilej, în cadrul proiectului de consiliere parentală, Clubul părinţilor, s-a desfăşurat, miercuri, 13 martie 2013, un lectorat cu părinţii elevilor din clasele primare ale şcolii noastre. Tema activităţii a fost „Forme de abuz asupra copilului” şi a fost organizat şi moderat de prof. consilier şcolar Corina Bârlădeanu.

Mulţumiri doamnelor învăţătoare de la clasele pregătitoare şi clasele I pentru promovarea activităţii!

marți, 12 martie 2013

"Hristos împărtăşit copiilor"

Proiectul "Îngeri în primăvară" continuă şi anul acesta şcolar opţionalul recomandat de Patriarhia Română şi intitulat "Hristos împărtăşit copiilor".
Prof. de religie, Fulvia Horobeţ, şi preoţii bisericilor "Sf. Treime" Iaşi şi "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" Iaşi îndrumă în echipă două grupe de elevi ai şcolii. Prima grupă este formată din copii inimoşi de la clasa a III-a B, iar grupa de gimnaziu este formată din elevi ambiţioşi de la clasele a V-a A, a V-a B, a VII-a A şi a VIII-a A.
Lecţiile se desfăşoară în cele două biserici, într-o atmosferă dezinhibantă, prietenoasă.

(Foto de Adrian Chiorescu)

vineri, 8 martie 2013

ZIUA FEMEII

8 Martie este o sărbătoare internaţională în care omagiem femeia şi rolul său în societate.
Cu acest prilej elevii din echipa Proiectului Multilateral Comenius cu tema: “Cetăţenie şi egalitate:Participarea femeii la societatea europeană după 1900” se prezintă părinţilor şi altor reprezentanţi din comunitate cu:
a. realizarea unei Expoziţii ce cuprinde zece panouri consacrate celor 10 personalităţi feminine studiate ;
b. vizionarea unor Power Pointu-ri cu biografiile personalităţilor feminine elaborate în cadrul orelor pe discipline;
c. citirea unor eseuri despre rolul femeii şi progresele ei în lupta pentru cîştigarea drepturilor civile, sociale şi politice privind egalitatea lor cu cea a bărbaţilor în societatea europeană;
d. jocuri de rol în care elevele întruchipează femeile celebre studiate, ca modele de formare personală şi profesională.
Astfel elevii au avut oportunitatea de a exersa competenţele de comunicare, competenţele civice şi sociale-de sensibilizare şi exprimare culturală în prezentarea activităţilor şi crearea produselor proiectului.

Coordonator,
Profesor Steva Doina-Eugenia

miercuri, 6 martie 2013

Workshop-ul „Managementul situaţiilor conflictuale din şcoală”


Miercuri, 6 martie 2013, a avut loc workshop-ul „Managementul situaţiilor conflictuale din şcoală”, organizat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi prin Casa Corpului Didactic Iaşi. Cadrele didactice participante din şcoala noastră au beneficiat de un suport teoretic şi de câteva studii de caz pe care le-au analizat în echipe. Formator al acestui workshop a fost prof. consilier şcolar Corina Bârlădeanu.


luni, 4 martie 2013

Turnee de Rugby-Tag


Echipa reprezentativa a scolii noastre a participat in datele de 23.II.2013 si 2.III.2013 la doua turnee de rugby-tag.

Pe data de 23.II.2013 a participat la turneul de rugby-tag din calendarul O.N.S.S.,unde echipa condusa de prof. Clapon Claudiu, a obtinut locul 3 la etapa judeteana.

In ziua de sambata 2.III.2013, aceeasi echipa a participat la un turneu organizat de Primaria Comunei Ipotesti, judetul Suceava, in parteneriat cu Federatia Romana de Rugby, Ministerul Tineretului si Sportului si ISJ suceava. La acesta competitieechipa noastra a castigat toate meciurile jucate, in final fiind premiata si cu distinctia de "cea mai tehnica echipa".

Elevii ce au participat la cele doua competitii sub indrumarea prof. Clapon Claudiu au fost: Croitoru Marian, Ichim Madalin, Lupascu Alexandru, Calarasu Cezar, Iacob Alexandru, Morosanu Andrei, Pasnicu Denis, Antohe Ionut, Belenche Ionut, Lefter Marius, Chirica Vlad.

Profesorul Clapon si intreaga echipa multumesc din toata inima dl. Ichim Dinu, cel care a facut posibila si mai usoara deplasarea de la scoala pina la locurile de desfasurare a competitiilor