Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

miercuri, 8 mai 2013

Admiteriea copiilor în clasa pregătitoare, anul şcolar 2013-2014, etapa a II-a

În atenţia părinţilor!


Şcoala Gimnazială „Elena Cuza„ Iaşi face cunoscut că înscrierea pentru cele 22 de locuri rămase libere după etapa I (02-22 aprilie 2013), în clasa pregătitoare (3 clase) pentru anul şcolar 2013-2014, etapa a 2-a, conform Anexei nr.1 la Ordinul MEN nr.3434/25.03.2013, pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, se va efectua după cum urmează:
  • Etapa 2 (08-17 mai 2013) – sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la prima etapă de înscriere.

Relaţii suplimentare despre Metodologia care cuprinde detalii cu privire la clasa pregătitoare pot fi obţinute de la secretariatul şcolii – telefon 0232/250210 sau de pe site-ul şcolii (www.elenacuza.tk).

Intervalul orar de înscriere:
  • de luni până vineri între orele 800-1600

Dosarul de înscriere va cuprinde:
  • cerere tip de înscriere eliberată de unitatea noastră şcolară;
  • copie după certificatul de naştere al copilului ( şi original);
  • copii BI /CI ale părinţilor (şi originalele);
  • avizul medicului de familie care sa cuprindă vaccinările;
  • avizul dezvoltării psihosomatice, pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013.

Afişat astăzi, 8 mai 2013

Director,
Prof. Mîrza - Leşan ParaschivaDocumente utile:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu