Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

marți, 18 februarie 2014

IMPORTANT! Înscrierea pentru învăţământul primar 2014-2015În atenţia părinţilor!

 Şcoala  Gimnazială „Elena Cuza„ Iaşi  face cunoscut  că   înscrierea  în clasa pregătitoare (3 clase) şi în clasa I (2 clase) pentru anul  şcolar  2014-2015 se face în 2 etape succesive, conform Anexei nr.1 la Ordinul MEN nr.3111/14.02.2014, pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, după cum urmează:

În clasa pregătitoare
Etapa 1 (24.02.2014-14.03.2014) - vor fi înscrişi copiii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de  către părinţii sau tutorii acestora;
Etapa 2 (25.03.2014-04.04.2014) – sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la prima etapă de înscriere.

În clasa I
Etapa 1 ((24.02.2014-14.03. 2014)) - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie şi îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de  către părinţii sau tutorii acestora;
Etapa 2 (25.03.2014-04.04.2014)  - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la o altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripţie .

Relaţii  suplimentare despre Metodologia care cuprinde detalii cu privire la clasa pregătitoare şi clasa I  pot  fi  obţinute de la secretariatul şcolii – telefon 0232/250210 sau de pe site-ul şcolii (www.elenacuza.tk).

Intervalul orar de înscriere conform etapelor:

de luni până vineri între orele 800-2000 şi sâmbăta între orele 800-1300

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere tip de înscriere eliberată de unitatea noastră şcolară;
  • copie după certificatul de naştere al copilului ( şi original);
  • copii BI /CI ale părinţilor (şi originalele);
  • avizul medicului de familie care sa cuprindă vaccinările;
  • avizul dezvoltării psihosomatice, pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani, respectiv 7 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2014.


Afişat astăzi, 18 februarie 2014

Director,
Prof. Mîrza - Leşan Paraschiva

vineri, 14 februarie 2014

Concursul Judeţean de Informatică "Fantezii de iarnă", ediţia a VIII-a

Vineri, 14 februarie 2014, a avut loc la Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Iaşi, a VIII-a ediţie a Concursului Judeţean de Informatică "Fantezii de iarnă", coordonatori, prof. Colotilă anca şi Chiorescu Adrian.

Clasament Concurs

Premiul I – Şc. Gim. Alexandru cel Bun Iaşi – staţia 10
Premiul II - Șc. Gim. George Coșbuc Iași – stația 9
Premiul III - Șc. Gim. Titu Maiorescu Iași – stația 5
Premiul Special - Lic. de Informatică Grigore Moisil Iași – stația 2
Mențiunea I - Șc. Gim. Elena Cuza Iași – stația 3
Mențiunea II - Șc. Gim. Lețcani – stația 4
Mențiunea III - Șc. Gim. Pentru Poni Iași – stația 1
Mențiunea IV - Șc. Gim. George Călinescu Iași – stația 8
Mențiunea V – Lic. Teoretic Miron Costin Iași – stația 6
Mențiunea VI - Șc. Gim. Alecu Russo Iași – stația 11
Mențiunea VII - Șc. Gim. Carmen Sylva Iașl – stația 12