Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

joi, 10 aprilie 2014

Săptămâna Altfel - Clasele a IV-a A si a IV-a B

Săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!"
7 - 11 aprilie 2014

Sub genericul "Colegi de şcoală şi prieteni", elevii claselor a IV-a A şi B au desfăşurat împreună activităţile propuse în program, după cum urmează:
 1. "Daruri de lumină" - voluntariat
 2. "Sportul contra droguri"
 3. "Lumină din cărţi" - vizită la tipografia Doxologia
 4. Vizită la Complexul Muzeal Golia: Turnul Goliei, Muzeul de Folclor şi Casa Memorială "Ion Creangă"
 5. "Popasuri moldave" - excursie în judeţele Botoşani şi Suceava:
  • Biserica "Uspenia" din Botoşani
  • Casa în care s-a născut Mihai Eminescu - placă comemorativă
  • Ipoteşti - casa copilăriei marelui poet, biserica familiei, mormintele părinţilor poetului, lacul cu nuferi
  • Suceava - Planetariul
  • Muzeul de artă "Ion Irimescu"
 6. "Pagini de istorie" - vizionarea filmului "Mihai Viteazul"
 7. "Drumul pâinii" - vizitarea unei brutării
Sperăm că periplul prin aceste locuri, întâlnirea cu Oameni deosebiţi, ne vor determina să ştim mai multe şi să fim mai buni.
Imaginile care urmează sunt edificatoare în acest sens.

Înv. Câşlariu Eugenia
Înv. Bucovină Georgeta


miercuri, 9 aprilie 2014

"Internetul - Prieten sau duşman"

În săptămâna "altfel", în zilele de 8 şi 9 aprilie 2014, elevii de la clasele a V-a A, a VI-a A şi a VI-a B au participat la activităţi pe tema pericolelor la care sunt expuşi copiii atunci când accesează Internet-ul.
Elevii au discutat despre comportamentul lor online, au aflat ce e bine sau nu în modul lor de acţiune, au aflat despre măsurile minime de securitate pe care trebuie să le întreprindă. În acest scop, au vizionat filme de pe site-ul Sigur.info şi au aflat numeroase lucruri despre potenţialele pericole ale Internetului pe care nu ştiau.

Prof. Adrian Chiorescu


"Întâmpinăm Paştele împreună! - ateliere de lucru"

Astăzi, 9 aprilie, câţiva elevi din programul de sprijin al şcolii noastre au participat la activitatea "Întâmpinăm Paştele împreună! - ateliere de lucru" la Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iasi. Elevii au fost însoţiţi de doamnele profesoare: Raluca Popovici, Simona Orghici Craciun, Loredana Ursachi şi Corina Bârlădeanu, coordonatorul activităţii.

Această acţiune face parte din proiectul "Speranta" (SNAC/ educativ) initiat de şcoala noastră, iar partener la realizarea activităţii ne-a fost Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" Iaşi.

Aşadar, elevi de la Scoala Gimnaziala "Elena Cuza" Iasi, de la Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Iasisi de la Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" Iasi au petrecut câteva ore lucrând în echipe mixte (felicitări de Paşte), jucându-se împreună, socializând şi încercând să elimine prejudecăţile şi distanţele sociale.

marți, 8 aprilie 2014

"Duel artistic"

Am conceput activitatea ca un schimb cultural între două şcoli, între tradiţii. Elevii de la Şcoala Slobozia-Deal sunt rromi, deci ceea ce prezintă ei prin dans reprezintă modul lor de-a fi, de a se manifesta din punct de vedere artistic.
Şcoala "Elena Cuza" s-a prezentat cu dansurile populare tradiţionale cu care deja a câştigat un anumit renume între şcolile din oraş şi nu numai.
Evenimentul s-a petrecut în ziua în care rromii sunt sărbătoriţi printr-o zi dedicată lor, "Ziua rromilor de pretutindeni" şi au marcat şi o activitate într-adevăr "altfel" în săptămâna cu acelaşi nume.

Prof. Ilie Apostol

Caravana OSP

Astăzi, 8 aprilie, elevii claselor a VIII a ai şcolii noastre au mers în vizită la Colegiul Economic Administrativ Iaşi şi la Colegiul de Artă „Octav Băncilă” Iaşi în cadrul Caravanei OSP. Aceast proiect este coordonat de CJRAE Iaşi, iar la nivelul şcolii a fost realizat cu sprijinul prof. consilier şcolar Corina Bârlădeanu.

Elevii au avut ocazia să viziteze în detaliu cele două colegii de interes pentru ei, să discute cu cadre didactice din cele două unităţi liceale şi cu elevii de liceu. Grupul de elevi a fost însoţit de prof. Daniela Moraru şi prof. psih. Corina Bârlădeanu, responsabil cu orientarea şcolară şi profesională.
 

"Daruri de lumină" (II)

Activitatea educativă cu caracter nonformal ”Daruri de lumină”, din cadrul proiectului SNAC ”Îngeri în primăvară” a continuat marți, 8 aprilie 2014, în Biserica ”Sfânta Treime” Iași cu participarea elevilor claselor: IA, IB, IC, a II-a B, a II-a C, a III-a A, a III-a C, a IV-a D.
Însoțitori și îndrumători ai activității au fost profesorii: Oana Oanea, Emanuela Ghercă, Stelian Șovan, Carmen Diac, Olguța Bâzdâgă, Nicoleta Slabu, Cătălina Rusu, Mihai Popa și Adrian Chiorescu. Proiectul este coordonat de profesorii Adrian Chiorescu și Fulvia Horobeț din partea școlii noastre și preoții Mihai Ciocan și Mihai Ungureanu, din partea Bisericii ”Sfânta Treime” Iași.(Foto de Adrian Chiorescu)

luni, 7 aprilie 2014

Vizită la Institutul Francez din Iaşi

În ziua de 7 04. 2014 elevii claselor a VII –a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”Iaşi au învăţat să comunice în lb. franceză la Institutul Francez din Iaşi ,activitate desfăşurată în cadrul Programului „ŞCOALA ALTFEL”.

Profesori îndrumători,
Steva Doina şi Budean Carmen

„SPORTUL CONTRA DROGURI”

Astăzi, 7 aprilie 2014, în cadrul Săptămânii Altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” s-au desfăşurat activităţi în cadrul Proiectului Naţional „SPORTUL CONTRA DROGURI”. Acţiunile au constat în jocuri sportive, drumeţii antrenând toţi elevii şcolii în petrecerea timpului în mod sănătos atenţionând faptul că participă şi ei la transmiterea mesajului „Drogurile afectează sănătatea”.
La acţiune au participat toţi elevii şcolii, cadre didactice şi părinţi. Evenimentul desfăşurat participă la un concurs organizat la nivel naţional demonstrat prin fotografii, dintre care, o selecţie se poate vedea aici.

Consilier educativ,
Prof. Maricica Manole

"Daruri de lumină" (I)

Activitățile proiectului SNAC ”Îngeri în primăvară”, atât de apreciate de elevii școlii și de partenerii din comunitatea locală, se bucură de reprezentare și în săptămâna dedicată învățării prin strategii educative cu caracter nonformal. 
Luni, 7 aprilie 2014, Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, în parteneriat cu școala noastră, a găzduit activitatea filantropică ”Daruri de lumină”, activitate cu îndelungată tradiție în cadrul acestui proiect educativ, inclus și în CAEJ Iași. Elevii școlii noastre de la clasele: a II-a A, a III-a B, a IV-a A și a IV-a B, îndrumați și însoțiți de profesorii: Violeta Popa, Feodora Crețu, Eugenia Câșlariu, Georgeta Bucovină și Adrian Chiorescu au oferit pachețele cu articole nealimentare familiilor aflate în dificultăți materiale (persoane în vârstă, persoane bolnave, familii aflate în impas material) din comunitatea locală. 
Elevii clasei a II-a A, dirijați de profesorii Violeta și Mihai Popa au interpretat un program de colinde pentru Florii. Proiectul este coordonat de profesorii Fulvia Horobeț și Adrian Chiorescu, iar din partea Bisericii ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Iași, responsabilii colaborării sunt preoții Ioan Damian și Mihail Coman.

(Foto de Adrian Chiorescu)

marți, 1 aprilie 2014

Ajutorul financiar în vederea achiziţionării unui calculator - Euro 200


IMPORTANT!

         Pentru a beneficia de ajutorul  financiar în vederea achiziţionării unui calculator conform Legii 269/2004, elevii care provin din familii în care venitul brut pe membru este sub 150 LEI,  se vor adresa secretariatului şcolii.
Dosarul va cuprinde următoarele documente:
a)    cererea tip (  se va ridica de la  secretariatul şcolii);
b)    copie a certificatului de naştere  sau a actului de identitate al elevului, copie a actului  de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
c)     copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, alşe celorlalţi membri ai familiei;
d)    adeverinţă de la instituţiile de învăţământ / unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi / surori;
e)     acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
f)      declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, din care să rezulte că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;
g)    adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I;
h)    adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,cu excepţia elevilor clasei I;
La stabilirea venitului brut lunar  pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia:  alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap,  burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
Solicitanţii vor depune cererile şi documentele anexate  la secretariatul şcolii  în perioada 1 -  21 aprilie  2014.

Afişat astăzi, 1aprilie 2014