Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

vineri, 13 februarie 2015

IMPORTANT - Înscrierea în învățământul primar 2015

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza„ Iaşi face cunoscut că înscrierea în clasa pregătitoare (3 clase) şi în clasa I (3 clase) pentru anul şcolar 2015-2016 se face în 2 etape succesive, conform Anexei nr.1 la Ordinul MECS nr.3171/05.02.2015, pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, după cum urmează:

În clasa pregătitoare

Etapa 1 (23.02.2015-13.03.2015) - vor fi înscrişi copiii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de către părinţii sau tutorii acestora;

Etapa 2 (24.03.2015-03.04.2015) – sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la prima etapă de înscriere.

În clasa I

Etapa 1 ((23.02.2015-13.03. 2015) - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie şi îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de către părinţii sau tutorii acestora;

Etapa 2 (23.03.2015-03.04.2015) - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea în altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripţie .

Relaţii suplimentare despre Metodologia care cuprinde detalii cu privire la clasa pregătitoare şi clasa I pot fi obţinute de la secretariatul şcolii – telefon 0232/250210 sau de pe site-ul şcolii (www.scoalaecuza.ro).

Intervalul orar de înscriere conform etapelor:

de luni până vineri între orele 8:00-20:00 şi sâmbăta între orele 9:00-13:00

Dosarul de înscriere va cuprinde:
- cerere tip de înscriere eliberată de unitatea noastră şcolară;
- copie după certificatul de naştere al copilului ( şi originalul);
- copii BI /CI ale părinţilor (şi originalele);
- avizul medicului de familie care sa cuprindă vaccinările;
- avizul dezvoltării psihosomatice, pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani, respectiv 7 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2015.


Director,
Prof. Mîrza - Leşan Paraschiva