Acest site este doar blog-ul de activităţi al Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza" Iaşi.
Pentru site-ul complet, cu toate informaţiile despre şcoală vă rugăm să accesaţi www.scoalaecuza.ro

Despre noi

Scurt istoric

O cercetare atentă a documentelor de arhivă şi a lucrării lui N. A. Bogdan „Oraşul Iaşi. Monografie istorică, socială, ilustrată”, ediţia a II-a, 1903, ne dezvăluie faptul că Şcoala Nr. 9 îşi trage obârşia din Şcoala de fete nr. 3 „Petru Poni”, care a luat fiinţă în anul 1892 şi a funcţionat în local propriu în Strada Păcurari din 1910 până în 1944, când a fost distrusă de bombardament.
În 1946 s-a reînfiinţat, sub denumirea de Şcoala de 7 ani Nr. 9 „Petru Poni”, primind în folosinţă, 3 ani mai târziu, localul care aparţine astăzi Şcolii Nr. 38, situat în strada Păcurari nr. 112. În anul 1963, şcoala a devenit de 8 ani, continuându-şi activitatea în localul menţionat până la cutremurul din 1977, când clădirea a fost avariată.
La 1 septembrie 1978 este dat în folosinţă localul din Stradela Canta Nr. 10, Şcoala Generală Nr. 9, cunoscută sub numele de „Petru Poni” mutându-se aici cu dascăli, elevi, arhivă şi amintiri. După evenimentele din 1989, Şcoala Nr. 38, proaspăt înfiinţată în vechea incintă, şi-a luat numele de „Petru Poni”, iar Şcoala Nr. 9 a rămas să-şi ducă mai departe existenţa în această clădire, primind numele de "Elena Cuza" prin Decizia I.S.J. Iaşi din martie 1994.


Misiune

Şcoala „Elena Cuza” Iaşi deschide uşile tuturor celor care au nevoie de educaţie (copii, tineri şi adulţi). Instituţia face parte dintr-un sistem educaţional public, democratic şi deschis, caracterizat prin cooperare, încurajarea spiritului de iniţiativă, a creativităţii şi promovarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii, realizate printr-o comunicare deschisă cu toţi actorii educaţionali.
Oferta instituţiei vizează formarea centrată pe elev, stimulează tratarea interculturală şi transdisciplinară cu implicarea activă a comunităţii în viaţa şcolii, iar activităţile extracurriculare sunt diversificate la propunerile elevilor.
Se creează un mediu favorabil învăţării, care să asigure un climat adecvat, bazat pe respect, dăruire reciprocă, în care fiecare persoană să beneficieze de şansa pregătirii şi dezvoltării sale.


Viziune
 • Şcoala „Elena Cuza” se înscrie cu responsa-bilitate în politica educaţională care încurajează funcţionarea instituţiei pe principiul descentralizării;
 • Creează un cadru educativ, curricular şi extracurricular pentru formarea/dezvoltarea competenţelor de bază, asigurând egalitatea de şanse;
 • Extinde accesul la tehnologia modernă prin introducerea opţionalului „Prietenul meu, Calculatorul” la învăţământul primar şi prin diversificarea gamei de servicii IT; 
 • Consolidează parteneriatul cu reprezentanţii comunităţii locale, ONG-uri, şcoli din alte judeţe şi cu alţi factori economici, prin care se pot atrage fonduri extrabugetare;
 • Intensifică activităţile de educaţie ecologică şi cele privind calitatea vieţii;
 • Iniţiază acţiuni de voluntariat în cadrul proiectelor coordonate de S.N.A.C.

Ţinte strategice

 • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi reţinerea personalului didactic cu rezultate deosebite.
 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi antreprenoriale ale elevilor, în vederea unei optime inserţii profesionale şi sociale.
 • Promovarea valorilor culturale, artistice şi tradiţionale, care pun în valoare spiritul viu al locului unde fiinţează şcoala, prin organizarea unui grup de cântece şi dansuri folclorice, realizarea unei culegeri de folclor local.
 • Studiul aprofundat al limbilor străine în cabinete specializate, modernizarea spaţiilor de învăţare, a unei săli de sport şi a cabinetelor IT.
 • Stimularea şi dezvoltarea unui parteneriat activ cu familiile elevilor (prin dezvoltarea unor programe de formarea a adulţilor), cu şcoli din ţară şi din străinătate, cu instituţii ale comunităţii locale.